Privacyverklaring

Koers Oost Recruitment respecteert jouw privacy. Wij vinden het belangrijk om jouw persoonsgegevens altijd goed te beschermen. In het kader van de AVG (Verordening Gegevensbescherming, ingangsdatum 25 mei 2018) hanteert Koers Oost Personeelsdiensten (waar Koers Oost Recruitment onderdeel van is) daarom een aantal belangrijke regels ter bescherming van jouw privacy.
Want om je zo goed mogelijk te kunnen helpen naar een nieuwe baan, houden wij een aantal gegevens van je bij. Welke gegevens dat zijn, waarom wij deze bewaren en hoelang deze worden opgeslagen, lees je in ons uitgebreide Privacy Statement.

Privacy Statement Koers Oost Personeelsdiensten B.V. Zutphen

GEGEVENS WISSEN

Je hebt het recht om vergeten te worden. Als je wilt dat alle historie en data van jou wordt verwijderd, neem dan contact met ons op. Het is niet de bedoeling dat je ongevraagd door ons wordt benaderd of dat wij gegevens van jou opslaan waarvan je dat liever niet hebt. Laat het ons weten als dat wel het geval is.
Voor vragen en/of verzoeken rondom jouw gegevens kun je mailen naar info@koersoostpersoneel.nl of contact opnemen met jouw contactpersoon.

ANTIDISCRIMINATIEBELEID

Gelijke kansen bieden, daar staan wij voor bij Koers Oost. Discriminatie op grond van godsdienst, levens-overtuiging, politieke gezindheid, ras en/of geslacht, staan wij niet toe. Wij voeren een actief antidiscriminatiebeleid en staan altijd vierkant achter al onze medewerkers die discriminerende verzoeken van opdrachtgevers afwijzen. In dit statement kun je lezen welke maatregelen wij nemen en waar je terecht kunt om een verdenking van discriminatie te melden.
Antidiscriminatiebeleid Koers Oost Personeelsdiensten B.V. Zutphen

KLACHTENREGLEMENT

Koers Oost doet er alles aan om u als opdrachtgever, uitzend- of payrollmedewerker zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze diensten of dienstverlening. Natuurlijk kunt u dan uw klacht doorgeven. Wij behandelen uw klacht zorgvuldig.
Klachtenreglement Koers Oost Personeelsdiensten B.V. Zutphen